Firma ARCHTEX s.r.o. byla založena v roce 2000 jako výhradně česká společnost se zaměřením na textilní konstrukce. Náš tým je schopen navrhnout a zrealizovat membrány pro celoroční použití jak v exteriéru tak v interiéru.

Vlastníme specializovaný software pro řešení membránových konstrukcí, s jehož pomocí umíme vytvarovat realizovatelnou membránu a případně výsledný tvar dále poskytnout architektům ve 3D modelu, např. jako podklad pro vizualizace.

Textilní či membránové konstrukce nachází široké uplatnění od zastřešení a zastínění veřejných prostorů a sportovišť, přes součásti administrativních či obchodních objektů až po konstrukce u rodinných domů, nebo drobnou zahradní architekturu.

Našimi klienty jsou architekti, kterým pomáháme formovat myšlenku membránového zastřešení, stavební společnosti, které nás najímají jako své specializované subdodavatele ale i jednotliví klienti, kteří řeší zastínění nebo zastřešení v drobnějším měřítku.

Sledujeme současné trendy - účastníme se mezinárodních vzdělávacích programů, veletrhů a workshopů, jsme v kontaktu s předními evropskými odborníky v oboru.

Spolupracujeme také s vysokými školami, umožňujeme studentům odborné praxe v našich atelierech. Snažíme se předávat nové poznatky odborné veřejnosti formou přednášek a publikování v odborném tisku.

publikované články:   FOR ARCH 2009 - SEMINÁŘ TEXTILNÍ ARCHITEKTURA - MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Nevšední výrazy textilních fasád budov - časopis Stavebnictví 03/08 [.pdf, 1132 kB]
(uveřejněno s laskavým svolení časopisu Stavebnictví)

Budova DOC Mercury České Budějovice - časopis Stavebnictví 08/07 [.pdf, 352kB]
(uveřejněno s laskavým svolení časopisu Stavebnictví)

ETFE – materiál s perspektivou - časopis STAVBA 5/2006 [.pdf, 283kB]
(článek je publikován s laskavým svolením časopisu STAVBA)

Textilní architektura - časopis Fasády 1/2005 [.pdf, 925kB]
(článek je publikován s laskavým svolením nakladatelství MISE s.r.o.)

Tribuna městského stadionu Černá hora - specializovaná příloha
časopisu Konstrukce 3/2006 [.pdf, 695kB]