FOR ARCH 2009 - SEMINÁŘ TEXTILNÍ ARCHITEKTURA - MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

23.9.2009 jsme uspořádali pod hlavičkou Sdružení pro realizace membránové architektury ARCHTEX s.r.o. / KONTIS Praha s.r.o. krátký seminář o textilní architektuře v rámci doprovodného programu Veletrhu For Arch 2009 v Praze - Letňanech.
Program zahájil arch. Zdeněk Hirnšal (ARCHTEX), který seznámil odbornou veřejnost se širokým uplatněním textílií v architektuře.
Zástupce francouzské firmy Ferrari Ing. Peter Werner představil technické možnosti textilních materiálů a sortiment předního světového výrobce materiálů pro tuto oblast architektury.
Ing. Ralf Dinort z německé inženýrské kanceláře IF ve své přednášce objasnil principy navrhování membrán, možnosti a problémy s jejich realizací z pohledu statiky a představil několik společných projektů.
Dalším tématem byla požární legislativa v oblasti textilní architektury a nakonec představení zajímavých realizací z tvorby sdružení ARCHTEX/KONTIS.
Věříme, že tento seminář, zaměřený především na architekty jako tvůrce základního konceptu, v kterém najdou textílie uplatnění, rozšíří znalosti a zodpoví nejčastější dotazy při navrhování membránové architektury.